POSTER OPEN CALL / PROJEKT: LATO - 6 dzielnica

wydarzenie

POSTER OPEN CALL / PROJEKT: LATO

03.06.2021 - 30.09.2021
Wernisaż
Zaprojektuj plakat do jednego z bloków tematycznych tegorocznej edycji wydarzenia PROJEKT: LATO, zaprezentuj go na wystawie w klubokawiarni 6. dzielnica i wygraj nagrodę pieniężną!
> TEMAT?
Motywem przewodnim przesłanych plakatów powinny być bloki tematyczne poszczególnych dni, składających się na wydarzenie Projekt: LATO:
✹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ / MISJA / ZŁUDZENIE
✹ STAN UŚPIENIA / CZUWANIE / OBSERWACJA
✹ WSPÓLNOTOWOŚĆ / EGALITARYZM / INDYWIDUALIZM
✹ PŁEĆ / CIAŁO / TOŻSAMOŚĆ
✹ PRACA / PRODUKT / RELACJA
O wynikach konkursu zadecyduje jury w składzie:
– Łukasz Zbieranowski (Fajne Chłopaki)
✏ http://www.fajnechlopaki.com/
– Aleksandra Woźniak i Hanna Niemierowicz (POLKADOT)
✏ http://www.polkadot.com.pl/
– Magdalena Lauk (Tes Studio, Magdalena Lauk Studio).
✏ tesstudio.com
> NAGRODA?
Za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 500 pln.
Ponadto, wybrane prace zaprezentowane zostaną na wystawie towarzyszącej wydarzeniu PROJEKT: LATO w klubokawiarni 6. dzielnica.
> DEADLINE?
Na Wasze projekty czekamy do 31.08 do godz. 00.00.
Prosimy o wysyłanie prac na adres: 6dzielnica@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: „POSTER OPEN CALL [dany blok tematyczny]”.
Przesłane pliki powinny być podpisane losowym, 7-cyfrowym ciągiem liczb i liter oraz nie przekraczać wielkości 5MB. Można przesłać jedną propozycję do maksymalnie trzech z wybranych bloków tematycznych.
UWAGA! Prosimy o przesyłanie plakatów w orientacji pionowej!
Najciekawsze plakaty zaprezentowane zostaną w 6. dzielnicy, na wystawie pofestiwalowej we wrześniu.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wykształcenie artystyczne czy wiek.

Zadanie PROJEKT: LATO jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Regulamin konkursu.

 

SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Wersję poglądową każdej zgłaszanej pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Prosimy o przesłanie prac w postaci pliku cyfrowego: format: 10 × 7 cm – preferowany (wyłącznie orientacja pionowa), 300 dpi, jpg (maksymalnie 5 MB) do dnia 31 sierpnia 2021 r. Na adres mailowy: 6dzielnica@gmail.com
2. Każdą pracę należy nazwać 7-cyfrowym ciągiem liczb, małych i dużych liter. Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na pracy.
3. Finaliści zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:
— pracy konkursowej zgodnie z podanymi wytycznymi. Wraz z przesłaniem pracy Autor:
— zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z Pracy do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją oraz do celów realizacji wystaw konkursowej, jak również do promocji i informacji o działalności statutowej Organizatora– na polach eksploatacji obejmujących:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b. W zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
— oświadcza, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
— wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej.

Wyłonione drogą niniejszego konkursu zwycięskie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu finaliści przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskich prac oraz udzielają zgody na ich wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji.

INNE POSTANOWIENIA:
Przystąpienie do konkursu oznacza, że w przypadku zakwalifikowania wybranych projektów, ich Autorzy przenoszą na Organizatora — na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych — w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.). Odmowa ww. skutkuje wycofaniem pracy z konkursu. Organizator ma prawo dokonywania w projekcie zmian koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym projekt będzie wykorzystany; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie będzie rozpowszechniany projekt. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Członkowie Jury nie mogą brać udziału konkursie ani konsultować prac konkursowych. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń błędy.
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. Zwycięzcy będą informowani mailowo. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Fundacja Liberte!

 

bądź na bieżąco - dołącz do nas

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.