Wolność a religia – debata Klubów Liberalnych

Debata na temat wpływu religii na wolność jednostki będzie pierwszym spotkaniem Klubów Liberalnych w Łodzi. Nawiązujemy tu do inauguracyjnej debaty z Warszawy, gdzie przedmiotem jest świeckie państwo. Tym razem jednak skupimy się nie tyle na instytucjonalnym uregulowaniu relacji politycznych między państwem a kościołami, a bardziej na stosunkach idei wynikających z religii i ich konfrontacji z ideami liberalnymi. Zastanowimy się z jednej strony na to jak wiara (chrześcijańska, islamska czy dowolna inna) definiuje rolę jednostki i jej wyborów, z drugiej zaś strony na to czy i gdzie wolność religijna powinna mieć granice.

Podobnie jak w wypadku warszawskiego spotkania proponujemy debatę w formie odwróconego panelu dyskusyjnego: zaproszeni goście wprowadzą nas do tematu i przedstawią swoje tezy, po czym wszyscy uczestnicy będą brać udział w otwartej debacie.

Udział w debacie wezmą: – Andrzej Dominiczak (Towarzystwo Humanistyczne) – Katarzyna Knapik (Komitet Obrony Demokracji) – Damian Raczkowski (Nowoczesna) – Andrzej Kompa (historyk, wykładowca UŁ)

Debatę poprowadzi Jacek Władysław Bartyzel

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1060109647457396/

Po zakończeniu debaty zajmiemy będzie też okazja do omówienia spraw organizacji tworzących się Klubów Liberalnych w Łodzi, województwie łódzkim i w innych regionach. Przewidujemy też nieformalną część spotkania na swobodne rozmowy.

Więcej informacji o Klubach Liberalnych można odnaleźć na portalach: • Facebook (https://www.facebook.com/klubyliberalne/ ) • Twitter (https://twitter.com/KlubyLiberalne ) lub pisząc na adres: kontakt@klubyliberalne.pl

wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1060109647457396/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Komentarze

Opublikuj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz używać tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>