„Remanent Miasta Łodzi i możliwe modele rozwoju miasta”

„Remanent Miasta Łodzi i możliwe modele rozwoju miasta”

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję z projektantami Studium.

Spotkanie jest jednym z elementów prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zestawienie wyników prognoz demograficznych z dotychczasową polityką przestrzenną Łodzi, dopuszczającą ekstensywny rozwój stref podmiejskich, prowokuje do dyskusji o wyborze przyszłego modelu działania.

Choć Łódź jest miastem o malejącej liczbie mieszkańców, ujemnym saldzie migracji i rosnącym udziale osób starszych, jednocześnie nadal trwa nieskoordynowany i rozproszony rozwój jej strefy obrzeżnej. Generuje on zarówno koszty związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, jak i pytania o realne możliwości zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych dla wszystkich terenów podmiejskich. Pytanie o model rozwoju dotyczy kwestii, czy Łódź ma być miastem przedmieść i obumierającego centrum, powtarzając los amerykańskiego Detroit.

Alternatywą może być miasto, w którym procesy rewitalizacji istniejących obszarów zurbanizowanych i zapełnianie nowych obszarów inwestycyjnych są zbilansowane. Aby skutecznie wprowadzać politykę „powrotu do miasta”, dyskusja musi także dotyczyć zagadnień jakości zamieszkania w śródmieściu i efektów polityki rewitalizacji miasta.

W spotkaniu weźmie udział dyrektor MPU Robert Warsza oraz zespół projektantów.

Komentarze

Opublikuj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz używać tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>